Öğrenciye Taksi İndirimi

Mahalle, 1536 tarihli 397 numaralı Haleb Livâsı mufassal tahrîr defterinde (yayın no. 109 ve 110) Bakraz’a (Bakras, Belen) bağlı “Bedirgiyye” olarak geçmektedir.

“Bedirge” adının Arapça “el-Batrikeyn/البطرکین’den (“iki Patrik”) geldiği düşünülmektedir. 1870 (1287 h.) ve 1873 (1290 h.) Halep Vilayeti Salnamelerinde Karamurt Nahiyesi’ne bağlı “Bedirge”/بدرکه olarak geçmektedir. 1883’te bölgeyi gezen Alman doğubilimci Martin Hartmann, bu yerin el-batraken (bitirken olduğunu yazmıştır.

Mahalle, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasına dair kararnamede ve bununla ilgili sonraki tarihte yapılmış bir düzenlemede, T.C. Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 1939 ve 5 Şubat 1940 tarihli nüshalarında “Bedirge” ve “Batırga” olarak geçmektedir. Bedirge, 10 Temmuz 1964’te Resmi Gazete’de yayımlanan karara ve “Yabancı kökten gelen ve karışıklığa yer veren Bucak adlarının Türkçeleştirilmesi ile ilgili olarak içişleri Bakanlığınca, 5442 sayılı 11 idaresi Kanununun 2 nci maddesine göre” “Serinyol” adını almıştır.

Hatay ili Reyhanlı ilçesine yerleşmiş Çerkes köylerinden biri olan “Bedirge” mahallesinde “Hanıko” ismine rastlanmaktadır. Serinyol (taksi)’da, 19. yüzyıl sonlarında göçle gelen muhacirlerin iskan edildiği “Bedirge Çerkez” Mahallesinde yapılan cami de mescit tarzında basit bir yapıdan ibarettir. Kasaba, Cumhuriyetin ilk yıllarında muhtemelen küçük bir köy ya da mezra gibi bir yer olmuş olabilir. Ancak 1950’li yıllardan sonra Hatay’ın değişik bölgelerinden göç alarak nüfusu hızla arttı. I. Dünya Savaşı’nı izleyen bölgedeki Fransız işgali, birçok yer gibi Hatay çevresini de değiştirdi. Hatay’ın büyükşehir olması ile birlikte mahalle olarak Antakya Belediyesi’ne bağlandı. Bugün Serinyol nüfusunun büyük bir bölümü Arap Alevisi’dir. Yerel halk Türkçe ve Arapça konuşmaktadır.

Yusuf Ateş taksi öğrencilere kolaylık sağlamaya devam ediyor. konforlu yolculukların teminatıdır.
7/24 Saat hizmetinizdeyiz.

buy levitra cheap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hemen Whatsapp'tan Taksi Çağır Tıkla Ara