Eski Antakya Evleri Taksi

Antik çağdaki Antakya evlerinin bir avlu etrafında gelişen plan şemasına ve bazı mimari özelliklerine

, asırlar sonra inşa edilmiş olan, eski Antakya evlerinde de rastlamak mümkündür. İçe dönük yaşayış, sokak ile minimum ilişki ve antik çağdan bu yana süre gelen mahremiyet duygusu evlerin mimari karakterini oluşturan en önemli özellikler olmuştur. Birbirine benzeyen ve genellikle iki katlı olan evler taş, kerpiç ve ahşaptan yapılmıştır. Evlerin cepheleri genellikle güney ve batıya bakmaktadır.

Hemen Whatsapp'tan Taksi Çağır Tıkla Ara